Hakan Triko Örme San. Ve Tic. Aş

Contact info

PHONE:

0212 611 1410

ADDRESS:

GO

Çiftlik Sok. No: 3 Genç Osman Mh. Güngören, İstanbul, Türkiye

About Company

Hakan Triko Örme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her nevi tabii ve suni sentetik elyaftan veya bunların karışımından mamul ipliklerin, bu ipliklerden dokunmuş veya örülmüş her türlü tekstil mamullerinin imali, başkalarına imal ettirilmesi, ithali, ihracı, alımı, satımı ve dahili ticareti ile pazarlaması Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir iktasap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ ile bunlar üzerinde ipotek vaz ve başkaca ayni haklar tesis edebilir bunları kendisinin ve üçüncü kişilerin borçlarına karşılık ipotek verebilir bunları kısmen veya tamamen ahara ve icara verebilir, Konusu ile ilgili ipotek karşılığı ve teminatsız ödünç alabilir hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir verebilir ve şirketin 27. 2. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 218113 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Eylül 1985 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: dokuma sanayi firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.hakantriko.com

Similar Places: