Has Plastik

Contact info

PHONE:

0212 695 5000

ADDRESS:

GO

Esunyurt Fabrika Y. No: 74 BMW Otomobil Galerisi İlerisi Firuzköy Mh. Avcılar, İstanbul, Türkiye

About Company

Has Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Otomotiv sanayinde kullanılan plastikten mamul malzemeler, stop ve sinyal camları, kablolar, döşemeler, kılıflar, küllükler, paspaslar, hortumlar ve plastikten mamul yedek parçaların üretimi, ithali, ihracı, dahili ticareti, pazarlaması, komisyon, mümessillik ve taahhüt işleri ile Ana amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağı servis, nakil vasıtası alıp kiralar ve gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alıp, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir, Gerektiğinde belediyelere ve kamu kuruluşlarına yol terk edebilir. Gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde tüm işlemleri yapabilir. intifa ve ayni haklar temin edebilir. Bunları devredebilir, icabında ifraz ve tehvit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir Taşınır ve taşınmaz mallar kiralayabilir, kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınmaz malları satın alabilir, tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta akitler yapabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 173987 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Aralık 1980 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: plastik firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.hasplastik.com

Similar Places: