Hugin Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Contact info

PHONE:

0212 251 7343

FAX:

0212 251 7348

ADDRESS:

GO

Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 77 / 3, Pk: 34427, Fındıklı, Beyoğlu, İstanbul

About Company

Hugin Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Yazarkasalar ödeme kayıt edici cihazlar pos makineleri bilgisayar bağlantı sistemler ve bunların yedek parçalarının ithali imali yurt içi ve yurt dışı satışları Şirket amaç ve konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul mallar nakil vasıtaları alabilir satabilir devir ve temlik edebilir bunları tabuya şerh verebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, Şirket amacını gerçekmeştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiraya verebilir kiralayabilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili tabu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muaemele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin 18. 6. 2008 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 621949 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Nisan 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: elektronik yazılım elektronik firma ito üyesi

Other info:

Links:

http://www.hugin.com.tr

EMAIL:

huginfo@hugin.com.tr

Similar Places: