İbni Sina Cerrahi Tıp Merkezi

Contact info

PHONE:

0216 518 0900

ADDRESS:

GO

Atatürk Cad. Talatpaşa Sok. No: 26 Küçükyalı Mh. Maltepe, İstanbul, Türkiye

About Company

İbni Sina Spor Sağlık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Resmi ve özel kuruluşlara karşı sağlık hizmetleri sunmak üzere taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak özel hastaneler kurmak ve bu hastaneleri bünyesinde dispanser klinik sağlık evi ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek. . Şirket çalışma konusuna giren malların üretimini satışını yapabilmek için yurt içi ve yurt dışında teşhir ve satış mağazaları açabilir, fabrika, atölye ve tesisler kurabilir, kiralayabilir. Konusu ile ilgili aracaılık yapmamak kaydı ile mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir. Şirket amaç ve gayesini gerçekleştirebilmek için gayrimenkul alır satar. Bankalardan ve finans kurumlarından kredi talebinde bulunabilir, kredi sözleşmelerini imzalar. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlamlarştırmak amacı ile ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı görülebilecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulunun teklifi üzerine bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlere de girebilecektir ve 09. 02. 2005 tarihinde tescil edilen anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 545484 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Şubat 2005 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: sağlık hizmeti firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.ibnisina.com.tr

Similar Places: