Kayacan İthalat İhracat

Contact info

PHONE:

0216 326 5895

ADDRESS:

GO

Katip Salih Sok. No: 62 Koşuyolu Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Kayacan İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi

Her türlü tıbbi malzeme ve cihazların alım ve satımı, ihracat ve ithalatını yapmak, toptan ve perakendecilik yapmak. tıbbi ilaç hammaddelerinin ithalat, ihracatını yapmak. Bütün tıbbi, ispençiyari, biyolojik, zirai ve veterinerliğe ait ilaç, malzeme, hammadde, tıbbi malzemeleri, hastanelerde kullanılan ameliyat aletlerini, tıbbi cihaz ve aletlerini ve bunların müstahzarları, bunlarla ilgili alet ve cihazları, bunlarla ilgili kimyevi maddeleri, parfümeri, eczane levazımatının toptan ve perakende alım satımını yapmak. Şirket amacını ve konusu gerçekelştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) satın almak, inşa etmek, devir ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek ve kiralamak ayrıca irtifak intifa ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü ilzaticama ve tasarrufi işlemleri yapmak, ipotek almak ve vermek, kaldırabilmek ve başkaları lehine ipotek verebilmek gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak ve 12. 09. 1989 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 244920 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Nisan 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: ortopedik malzeme firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.kayacan.com

Similar Places: