Kentsel Yenileme

Contact info

PHONE:

0212 514 2863

ADDRESS:

GO

Çarşıkapı Cad. No: 40-48 Yüceler Han Kat: 2 Mollafenari Mh. Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Tamir Koruma Amaçlı Kentsel Yenileme Mimarlık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi

Yıpranan ve özellliğini kaybetmeye yüz tutmuş kültür ve tabiat varlıklarını, koruma kurullalrınca sit alanı olarak tescil ve ilanı edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeinden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması. . . . . ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer iler.
İstanbul Ticaret Odası'na 613985 sicil no ile kayıtlı firma, 30 Ocak 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info: