Kervan Saray Otelcilik

Contact info

PHONE:

0212 235 5000

ADDRESS:

GO

Şehit Muhtar Cad. No: 61 Kocatepe Mh. Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

About Company

İstanbul Kervansaray Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi

Yurt içinde otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü veya gümrüksüz turistik eşya satış yerleri inşası, kurulması, açılması, işletilmesi. Şirket konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır-taşınmaz mal ve ticari işletme iktisap etmek, bunları elden çıkarmak, değiştirmek, kiralamak ve kira altına almak, Kendi borçlarının güvencesini oluşturmak üzere mülkiyeti altındaki veya üçüncü kişilerin mülkiyetindeki taşınır taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil hertürlü ayni hak tesis etmek üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere kendi malları üzerinde rehin ve ipotek dahil hertürlü ayni hak tesis etmek tesis edilmiş ayni hakları azaltmak çoğaltmak değşitirmek nakletmet ve kaldırmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 267047 sicil no ile kayıtlı firma, 31 Temmuz 1990 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: otel firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.kervansarayhotel.cpm