Köseoğlu Dış Tic. Ltd. Şti.

Contact info

PHONE:

0212 655 5252

ADDRESS:

GO

Gençtürk Cad. No: 26 Kemalpaşa Mh. Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Köseoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her nevi kumaştan ve deriden mamül kadın ve erkek için iç ve dış giyim konfeksiyon eşyası her nevi tabii yünlü pamuklu ve sentetik iplikler bunlardan mamül her nevi kumaş ve tekstil ürünü her nevi mefruşat malzemesi ile konfeksiyon yardımcısı malzemelerin ve tuhafiye eşyasının üretimi alımı satımı ithal ve ihracatını yapmak, Hak ve yükümlülükleri borç ve alacakları temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları alabilir ve verebilir ipotekleri fek edebilir, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi devir ferağ terk ifraz tevhid taksim hibe parselasyon ile ilgili her nevi muameli ve tasarrufları gerçekleştirebilir fabrika depo özel antrepo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir işletebilir ve şirketin 1. 4. 2005 tarihinde tescil edilen anonim şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 400457 sicil no ile kayıtlı firma, 04 Ağustos 1998 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: ev tekstili firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.koseoglu.com.tr

Similar Places: