Mahmut Tezcanlı Sigorta

Contact info

PHONE:

0216 576 2510

ADDRESS:

GO

Ulusu Cad. No: 17 Yeşil Konak Apt. Kat: 1 Daire: 1 Kayışdağı Mh. İstanbul, Türkiye

About Company

Mahmut Tezcanlı Sigorta Eksperlik Hizmetleri Limited Şirketi

Şirket sigorta öncesi ve sonrası sigorta şirketlerine veya sigorta ettirenin talebi üzerine konu hakkında ekspertiz hizmetleri yaparak rapor hazırlama işi yapar ve Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir 12. 7. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 628960 sicil no ile kayıtlı firma, 08 Haziran 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: sigorta acentesi firma ito üyesi

Other info: