Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı

Contact info

PHONE:

0212 621 0295

ADDRESS:

GO

Millet Cad. No: 4 Aras İşhanı Kat: 4 Daire: 15 Beyazıtağa Mh. Fındıkzade Fatih, İstanbul, Türkiye

About Company

Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi

"Kendi Okulunu Kendin Yap" düsturundan hareket ederek Milli Eğitim camiasının ihtiyaç duyduğu her derecede okul ve yurtları kiralamak, satın almak, inşa etmek, bunları mevcut kanunlar doğrultusunda işletmek, üniversiteye, diğer okul ve kolejlere girmek isteyen talebelerin bu eğitim müesseselerin müfredat programları doğrultusunda tedrisat yapan dersaneler açmak, işletmek, maddi imkanların müsaadesi nisbetinde, kanunlar ve ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında özel üniversiteler, fakülteler, yüksek okullar, kurslar, kütüphaneler, hastaneler, klinikler vs. sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kuran ve işletenlere yardımcı olmak.
İstanbul Ticaret Odası'na 378023 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Ekim 1997 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: kuruluş dernek firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: