Mespa

Contact info

PHONE:

0212 235 3434

ADDRESS:

GO

Tarlabaşı Cad. No: 76 Şehit Muhtar Mh. Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

About Company

Mespa Endüstriyel Yatırım Sanayi İnşaat Turizm Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Sıcak-soğuk havalandırma cihazları ile kalorifer doğalgaz tesisatı her nevi kombi ve ısıtmada kullanılan tüm makina ve aksamı ile asansör malzemesini ve yedek parçalarını ithalat ve ihracatını yapmak ve, Her türlü menkul, gayrimenkul ile taşınır-taşınmaz komisyonculuk yapmak. Alımını ve satımını yapmak, İştigal konusu ile ilgili (gemiler dahil) tüm menkul ve gayrimenkuller ve bunlara müteallik hakları iktisap etmek, tasarruf etmek, şirket işleri için lüzumlu taşınmazları ve tesisleri inşa etmek, ettirmek, onarmak, genişletmek, satın almak, kiralamak, satmak, gerektiğinde tevhid, ifraz, parselasyon ile kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz terklerini yapmak, icabında şirket ve 3. şahıslar için rehin veya ipotek etmek, fek etmek, başkalarına ait olanlar üzerinde ipotek, rehin ve sair ayni hakları kabul etmek, İştigal konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli para istikraz etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek, yönetim kurulu kararı ile borçları üstlenmek, borç senetleri imzalamak, kredi anlaşmaları yapmak, finansal kiralama yasası hükümleri dahilinde anlaşmalar yapmak, yasaların çizdiği çerçeve içerisinde her türlü teminatları vermek, gerektiğinde şirket mal varlığına dahil taşınır ve taşınmaz mallar üzerine alacakları lehine rehin ve ipotek tesis etmek yahut ahardan ipotek ve rehin alabilmek, bunları terkin yapabilmek ve anasözleşmesnide yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 473559 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Nisan 2002 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: isıtma soğutma ve havalandırma firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.mespasogutma.com.tr