Metro Kağıt Matbaa (Basımevleri)

Contact info

PHONE:

0212 269 0606

ADDRESS:

GO

Nato Cad. No: 34/A Seyrantepe Mh., Kağıthane, İstanbul , Türkiye

About Company

Metro Kağıt Matbaa ve Malzemeleri Reklamcılık ve Dekorasyon Sanayi Limited Şirketi

Şirket matbaacılıkla ilgili her türlü boya ve yardımcı malzemelerinin alımı, satımını yapabilir. Şirket her türlü matbaa makinaları parça malzeme araç ve gereçlerinin alımı, satımını yapabilir. Şirket her tür ve kalitede kağıt alımı, satımını yapabilir, . . . . . . Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancılar ile ortak olabilir, onların hissedarlıklarını kabul edebilir, menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde satın alma, satma, trampa, rehin ipotek kurma ve bunları feshetme, gayrimenkulleri kiraya verme, tevhit ve ifraz etme gibi her türlü ayni ve şahsi hakları kendi lehine iktisap edebilir, kullanabilir, kaldırabilir, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan her türlü ayni ve nakdi kredi temin edebilir, aracılık yapmamak kaydı ile tahvil satın alabilir. Gireceği ihalelerde sahip olduğu her türlü değeri teminat olarak gösterebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ve tecil edebilir, fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 340725 sicil no ile kayıtlı firma, 05 Ocak 1996 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: fotokopi ve ozalit firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.metrokagit.com

EMAIL:

orcun.goktepe@hotmail.com

Similar Places: