Mima Tarım Su Ürünleri Gıda

Contact info

PHONE:

0262 751 1862

FAX:

0262 751 1338

ADDRESS:

GO

Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Gayret Apt. No:105 Kat: 7 Daire: 14 Şişli, İstanbul

About Company

Mima Tarım Su Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Bisküvi, çikolalat, şekerleme imalatında kullanılan hammaddelerin, mamul ve yan mamullerin, madde ve malzemelerinin cafeler ve lokantalar ile hazır yemek, diyet ürünleri, dondurulmuş gıda, . . . . . . tüm gıda sanayii ürürlerinin üretimi, alım satımılarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti. Amaç ve konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir bunlar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarrufta bulunabilir gayrimenkuller inşa ettirebilir başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya da verebi lir satın alabilir ve satabilir alacakları için rehin ve ipotek alabilir borçları için rehin ve ipotek verebilir ve 26. 12. 2008 tarihli ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 749826 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Ekim 2010 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: çiçek firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: