Mitaş Gayrimenkul Danışmanlığı Emlakçılık Yapı Taahhüt ve Ticaret

Contact info

PHONE:

0212 269 5410

CELL PHONE:

0212 299 7504

ADDRESS:

GO

Yeniköy Mah. Terzi Başı Sok. No:3 Kat:4 Sarıyer Köybaşı Cad. Dökümhane ve Keresteci Zühtü Sok. No:7 Kat: 1 Yeniköy, İstanbul

About Company

Mitaş Gayrimenkul Danışmanlığı Emlakçılık Yapı Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yazılı özel ve resmi inşaat taahhütlerinde bulunmak;Toplu ve tek konut, İşyerleri, fabrikalar, komple sınai tesisler, cami, hastahane ve okul gibi sosyal tesisler, Spor yerleri, turistik tesisler, oteller, park ve bahçeler, Barajlar, kanallar, sulama tesisleri, kanalizasyonlar, Kara yolları, köprüler, istasyonlar, iskeleler, Petrol boru hattı, enerji nakil hatları, telefon ve telgraf nakil hatları ve diğer nakil hatları, Emlak alım satımı ile emlakçılık işleri yapmak şubeler açmak kurulu emlakçılık işleri ile uğraşan şirketlerden isim hakkı almak. Tamirat, değişiklik ve restorasyon işleri. Lüzumlu menkul ve gayri menkulleri satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, rehin, ticari işletme rehini, ipotek'de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi haklar iktisab edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, bunları tapu kütüğüne ve ilgili sicillere tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek'de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis tescil ettirebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu menkul ve gayri menkulleri ipotek ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun ipotek edebilir, teminat gösterebilir. Yurt içinde ve yurt dışında gayri menkul proje geliştirme inceleme etüd işleri, emlak müşavirliği yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık hizmetleri inceleme ve etüd işleri yapmak, plan proje ve yapılabilirlik raporları hazırlamak, ve 25. 4. 2007 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 181891 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Eylül 1981 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: