Negür Yapı Sanayii Turizm ve Pazarlama

Contact info

PHONE:

0216 347 2772

ADDRESS:

GO

Kayışdağı Cad. No:51/5 Kadıköy, İstanbul

About Company

Negür Yapı Sanayii Turizm ve Pazarlama Limited Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında her nevi mesken, işyeri, fabrika, imalathane, ardiye, depo, kara ve demir yolu, tünel ve sulama tesisleri, hava alanları, hava terminalleri, limanlar, ofis ve silolar, barajlar, turistik otel, motel, dinlenme evleri ve tatil köyleri inşaatı, sondaj ve hafriyat işleri, üçüncü şahıslardan bu gibi yerlerin inşaat ihalelerinin almak ve üçüncü şahıslara taşaron hak ve sıfatıyla inşaat ihalesi vermek, resmi daire, iktisadi kamu teşebbüsü, döner sermayeli kurumlar, dernek, tesis ve vakıflar ile her nevi inşaat yapı istihlak kooperatifleri nezdinde inşaat taahhüdünde bulunmak, açık ve kapalı zarf usulü ile inşaat taahhüt ihalelerine katılmak, inşaat taahhütlerini üstlenmek, gayrimenkul alım ve satımı yapmak, bu konularda gayrimenkul rehni, gayrimenkul ipoteği, senedi, gayrimenkul satış vaadi yapmak ve gerektiğinde bu konularda her türlü kambiyo senedi düzenlemek suretiyle borç ve taahhüt altına girmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 247547 sicil no ile kayıtlı firma, 12 Ağustos 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: