Nuhdem Plastik

Contact info

PHONE:

0216 593 2040

ADDRESS:

GO

Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No: 26 Sabancı Üniversitesi Yolu Üzeri Kimya Sanayicileri OSB Şifa Mh. Tuzla, İstanbul, Türkiye

About Company

Nuhdem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Toz granül veya levha plastikten mamül tabak çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kaplar su kapları gıda maddesi ve meşrubat kapları şişe kapak ve benzeri plastik kapların leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının imalatını ithalatını ihracatını yapmak. Şirket kendi ihtiyacı için gayrimenkul malları temellük, tasarruf, icar ve istica edebilir. Bunları ahara devir ve temlik edebilir. Yeniden inşa ettirebilir. satın alabilir veya satabilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek. Dahilde ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli krediler akdetmek aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek vermek, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul haklar iktisap etmek, işletmek, kiraya vermek icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek ve 28. 12. 2011 tarihinde tescil edile Anonim Şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 528081 sicil no ile kayıtlı firma, 08 Temmuz 2004 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: plastik firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: