Oteksan Otomotiv ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Contact info

PHONE:

0212 557 8849

ADDRESS:

GO

Okul Sok. No: 7 Dük:A Güven Mh. Güngören, İstanbul, Türkiye

About Company

Oteksan Otomotiv ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü elketrikli ve elektronik kontrol aletleri elektronik devre elemanları iletken yarı iletken ve entegre devre elemanları mükroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak Lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkuller mülkiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ferağ etmek fabrika imalathane atölye depolar satış mağazaları ve idare binaları inşaa etmek şirketin alacakları ve borçlarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intiifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 568603 sicil no ile kayıtlı firma, 25 Ekim 2005 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: otomotiv firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: