Özel Final Dergisi Dershanesi Bahçeşehir Şubesi

Contact info

PHONE:

0212 669 8300

FAX:

0212 669 2868

ADDRESS:

GO

Özel Final Dergisi Dershanesi Bahçeşehir Şubesi, Bahçeşehir Ticaret Ve Kültür Merkezi Galleria Çarşısı Kat: 1 Büyükçekmece, İstanbul, Başakşehir

About Company

Bahçeşehir Özel Final Dergisi Dershanesi Eğitim ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Ülkemizin eğitim bakımından resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim kademesine cevap verebilecek özel okullar dershaneler açmak işletmek ve okullarda öğretim görecek öğrencileri bilimsel metotlarda en iyi şekilde eğitmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için hertürlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezrinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 575987 sicil no ile kayıtlı firma, 20 Ocak 2006 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: özel okul dershane firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: