Özsoy Mühendislik

Contact info

PHONE:

0212 270 3695

ADDRESS:

GO

Çayırçimen Sok. Büyükdere Cad. No:, Emlak Kredi 166 Konutları A-1 Blok Daire: 26 Gayrettepe Mh. Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

About Company

Özsoy Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi

Doğal gaz piyasasında fizibilite, etüt, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yapılmasına aracılık etmek. Yönetim kurulu kararı ile amacını ve konusunu gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınamaz malı edinebilir ifraz ve tevhit edebilir arazi ve arsalar üzerine inşaat yapabilir kiralayabilir edindiği malları satabileceği gibi devir ve ferağ edebilir bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir Alacak ve borçları için teminat olmak üzere kendi taşınmazları üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkalarının taşınmazlarından dahi kendi lehine ipotek alabilir ipotekleri uzatabilir değiştirebilir ve kaldırabilir Endüstriyel tesislerde ve konutlarda doğalgaz kullanıma yönelik hizmetleri, proje, iç ve dış tesisat, bakım onarım ve servis hatlarının yapımı, doğal gaz malzemeleri aksesuarları ile her türlü yedek parça ve ekipmanlarının ticaretini yapmak ve imalini yaptırmak ve 12. 12. 2007 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metnininde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 465363 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Kasım 2001 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: isıtma soğutma ve havalandırma firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.ozsoymuhendislik.com