Polycab Kablo

Contact info

PHONE:

0216 302 5435

ADDRESS:

GO

Halk Sok. No: 50 Ada İş Merkezi Daire: 11 Sahrayıcedit Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Polycab Kablo Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Alüminyum bakır diğer metaller ve optik liflerden mamül her nevi telekomünikisasyon data kontrol sinyal ve enerji kablalarının her nevi özel tip kabloların kablo sistemlerinin ve ölçüm cihazlarının imalatını fason işçiliğini yapmak yaptırmak alımını satımını ithalat ve ihracatını komisyonunu dağıtım pazarlama ve dahili ticaretini yapmak ve Amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mallar ve gayrimenkuller her cins nakil vasıtaları ve otomobil satın alabilir, inşaa ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap edebilir Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 616113 sicil no ile kayıtlı firma, 15 Şubat 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: plastik firma ito üyesi

Other info: