Prizma Hr İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği Hizmetleri

Contact info

PHONE:

0216 250 5580

CELL PHONE:

0532 334 3358

FAX:

0216 573 6781

ADDRESS:

GO

Esenkent Mahallesi Erbap Sokak No: 43 A Ümraniye İstanbul

About Company

Firmamız, Prizma İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulmuş olup, kuruluş yapısında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanlarında 20 yıllık deneyime sahip kurucu ortakları ile sektördeki yerini almıştır. 

İstikrarlı bir biçimde, büyümeyi ve dünyaya açılmayı başarabilen işletmelerin başarılarının arkasında yatan gerçeğin kurumsallaşma ve kalite yönetimine verilen önemin etkili olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda kurumsal işletmelerde gerek büyüme sürecinde gerek büyüme sürecine etki eden unsurların içinde insan kaynakları, üretim, pazarlama ve kalitenin yanında, mutlaka iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının da yer aldığını görmekteyiz.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin geçmişi Osmanlı dönemine dayanmaktadır. 1865 yılında Ereğli kömür havzalarında çalışan işçilere yönelik olarak çıkarılan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve yine aynı işkoluna yönelik olarak 1869 yılında çıkarılan Maadin Nizamnamesidir. Günümüzde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 30/06/2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda İstanbul ili Anadolu yakasında kurulan firmamız İstanbul başta olmak üzere sanayimizin başkenti Kocaeli ve Tekirdağ illerinde de AB normlarında hizmet vermeye başlamıştır. 

Bu kapsamda firmamız sektörde geniş bir yelpazede, müşterilerini bilgilendirme ve yönlendirme becerisine haiz, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında deneyimli İSG Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personeli yanı sıra bünyesindeki İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İnsan Kaynakları Ekibiyle AB normlarında hizmet sunmaktadır.

Türkiye´de mevcut zorlu iş ortamının ve yasal risklerinin bilinci ve bilgi birikimiyle, müşterilerimizin iş yerlerinde oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığı riskinin en aza indirilmesi, iş gücü ve çalışma günü kayıplarının önlenmesi, iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve dolayısıyla iş yaşamında verimin arttırılmasını sağlamak ana hedefimizdir. 

Piyasa bilgisi, ticari anlayış, sanayi ve hizmet sektöründeki deneyimleri ile beslenen birinci sınıf iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunarak, yasal mevzuatın gerekli gördüğü tüm çalışmaları yapmanın yanı sıra, müşterilerimize artı değer kazandıracak eğitim ve sunumlarla bilgilerini güncel tutmak, karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek öncelikli taahhüdümüz ve varlık nedenimizdir.

 

 

Misyonumuz ; 
 

Türkiye’nin çalışma hayatını yasal mevzuata ve AB normlarına göre en üst düzeye getirmek için; çevreye duyarlı güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş yerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek, tüm meslek hastalıklarını ve kazaları en aza indirmek, çalışanlar ile işverenlerin sosyal güvenliklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğretmek, tüm bu amaçlar çerçevesinde yaptığımız işin sorumluğunu alarak hızlı ve doğru projeler üretmek ve gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz ; 
 

Dünya’da ortaya çıkan hızlı gelişmelere ayak uydurmak için, ulusal ve uluslararası sektörde sürdürebilir kalkınmayı ve kaliteyi ilke edinen lider kurum olarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu şekilde harekete geçirip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, işveren ve çalışan kesimin ihtiyacına uygun kaliteli hizmet vererek, çalışma hayatında devlet adına, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sağlayan bir merkez haline gelmek istemekteyiz.

Temel Değerlerimiz ; 
 

·         Mesleğimizi sevmek

·         Meslektaşlarımıza Saygı

·         Dürüstlük

·         Girişimcilik

·         İleri Görüşlülük

·         Dinamizm

·         Özveri

·         Günceli takip

·         Çevreye Saygı

 

 

Prizma İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; 30 Aralık 2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan kamu ve özel sektörlere İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında destek olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı yetki belgesi ile faaliyet göstermek üzere İstanbul'da kurulmuştur. Özellikle bulunduğu çevre olan Ümraniye, Dudullu, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere özellikle Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan; DES, İmes, Modoko, Kadosan, Modoko, Keyap gibi kobilere Risk Analizi, İş Güvenliği Eğitimleri, İşe Giriş Raporları, Portör muayeneleri, İlkyardım Eğitimleri vermektedir. İşletmelere Tehlike sınıflarına göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli istihdamı sağlamaktadır.Mesleğinde tecrübeli Elektrik, Makina, Çevre, Kimya, Maden ve Gıda Mühendisleri ile konularında uzmanlaşmış A sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı İş Güvenliği uzmanları ile aşağıdaki hizmetleri vermektedir.


 

İş Sağlığı,

İş Güvenliği,

Eğitim (İlkyardım, Yangın Eğitimi)

Risk Analizi, Acil Eylem Planı

Sağlık Tarama, Sağlık Raporu

Mobil Sağlık,

Periyodik Kontrol,

Çevre Danışmanlık,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

www.prizma-osgb.com

0 216 573 67 81

Lists with the business: insan kaynakları eğitimi insan kaynakları eğitim bordrolama site yönetimi teknik yönetim yatırım teşvik kosgeb apartman yönetimi istihdam iş hukuku personel yönetimi iş güvenliği uzmanı risk değerlendirme iso 9002 kalite belgesi taşeronluk

Other info:

EMAIL:

info@prizma-hr.com

Similar Places: