Projet Elektrik

Contact info

PHONE:

0212 425 8075

ADDRESS:

GO

Namık Kemal Cad. No: 42 Sefaköy Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

About Company

Projet Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her türlü elektronik alet ve cihazlarla bunların yedek parça ve aksesuarlarının ölçü ayar alet ve cihazları ile tıbbi maksatlarla kullanılan optik elektronik alet ve cihazlar ile bunların yedek parça ve aksesuarlarının her tür mekanik elektronik ve elektrikli bilgisayarlı yazı makinaları ile bunların yedek parça ve aksesuarlarının elektrik enerjisinin taşınmasında transferinde ve güçlenmesinde kullanılan makina alet ve edevat ve malzemelerle her güç ve takatte çeşitli amaçlara yönelik elektrik motorlarının transformotorlarının ve bunların yedek parçalarının ve aksesuarlarının imalat ithalat ihracat ve iç ticaretini yapmak. Şirket menkul ve gayrimenkul haklarla ayni hakları satın alabilir kiralar kiraya verir gerektiğinde satar. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bil cümle menkul mal ve gayri menkulleri temellük edebilir bunlar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir. Şirket maksat ve mevzuunun tahhakuku zıımında borçlanabilir bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis ve fek edebilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin gibi teminatları almak ve vermek. Şİrketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisleri ile gayri menkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa sükna gayri menkul müakkellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek depo satış mağazaları ve idare binaları inşaedebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 523868 sicil no ile kayıtlı firma, 21 Mayıs 2004 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: elektronik araçlar satışı firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: