Reel Elektronik Pazarlama

Contact info

PHONE:

0212 431 4663

CELL PHONE:

0212 431 4662

ADDRESS:

GO

İhlas Oto Hizmetleri Limited Şirketi İnan İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi İnan Kağıt Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi İnan Uluslararası Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Huzur Oto Hizmetleri Limited Şirketimerkez Mah

About Company

Reel Elektronik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Her türlü elektronik ve elektrikli alet ve cihazların alım satım, ithal ve ihracını yapmak Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir taşınmaz mal satın almak bunları işletmek kiraya vermek satmak başkalarına ait taşınabilir taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek bunlar üzerinde doğmuş olan her türlü hakları iktisap etmek, Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak inşaat yapmak bunları satmak kısmen veya tamamen kiraya vermek başkalarına ait bina tesis fabrika techizat ve motorlu araçları kiralamak satın almak şirket lehine hakları ile iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek, Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek, Luzumlu gayrimenkuller satın almak ve icabında satmak ve şirketin 13. 7. 2000 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 334476 sicil no ile kayıtlı firma, 31 Ağustos 1995 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: