Remateks Tekstil

Contact info

PHONE:

0212 324 5859

ADDRESS:

GO

Sumru Sok. No: 27 Levent Mh. Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

About Company

Remateks Tekstil Ticareti ve Sanayi Anonim Şirketi

Şirketin kuruluş amacı ve iştigal konusu, esas itibariyle aşağıda belirtilen sınai ve zırai emtea'yı yurt içinden satın almak, ithal etmek, yurt içinde satmak veya ihraç etmektir. Her nevi hayvani ve nebati yağları(katı veya mayi)bunların tahallülünden meydana gelen müstahsalları, hazırlanmış yenilir katı yağları, hayvani veya nebati menşeli mumları ve gıda sanayii müstahsallarını, her nevi madeni müstahsalları, kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin her nevi müstahsallarını, her nevi organik kimyevi müstahsalları, her nevi sun'i plastik maddeleri, selülozun eter ve esterlerini, suni reçinleri ve bu maddelerden mamul eşyayı, tabii, sentetik veya taklit kauçuk veya kauçuk eşyayı. . . . . . . her nevi iplik ve iplik ham maddelerini Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir. Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul mallar üzerinde kat mülkiyeti tesis edebileceği gibi kendi ihtiyacı için üzerinde kat mülkieti tesi edilmiş gayrimenkul mallar da satın alabilir. Şirket maliki bulunduğu gayrimenkul malların leh ve aleyhinde iritfak hakları tesis etmeye yetkili olduğu gibi bu gayrimenkul mallar üzerinde sükna hakkı tesis etmeye ve kanunların izin verdiği diğer tasarrufları yapmaya da yetkilidir. Şirket malii bulunduğu menkul mallar üzerinde menkul rehni ve gayrimenkul mallar üzerinde de gayrimenkul mal rehni yapabileceği gibi başkalarına ait menkul mallar üzerinde kendisi ilehinde menkul mal rehni ve gayrimenkul mallar üzerinde de keza kendisi lehine gayrimenkul mal rehni kabul edebilir. Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı menkul ve gayrimenkul malları ihtiyacı dışında kaldıkları zaman kiraya verebilir ve satabilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 249791 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Kasım 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: tekstil firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: