Şahinler Otel

Contact info

PHONE:

0212 518 6800

ADDRESS:

GO

Koska Cad. No: 10 Beyazıt Mh. Laleli Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Şahinler Otelcilik ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi

Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs yada devlete ait arazi ve arsalar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportiv tesisler ile konuk evleri kurmak, inşa etmek, yada ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek almak, satmak, komple turistik tesisler ile otel ve motelleri kiralamak. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek, şirket lehine ipotek almak, şirketin maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, menkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde teminat olarak gösterilen teminatları kabul etmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde teminat alabilir ve teminat verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde kefalet verebilir ve alabilir, yönetim kurulu kararı ile ipotek tesis etmek, fek etmek ve fek ettirmek, menkul mallarını teminat altına almak ve satmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 274573 sicil no ile kayıtlı firma, 12 Nisan 1991 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: otel firma ito üyesi

Other info: