Şatıroğlu İnşaat

Contact info

PHONE:

0212 320 1861

ADDRESS:

GO

PERPA Tic. Merkezi No: 664 A Blok Halil Rıfat Paşa Mh. Okmeydanı Şişli, İstanbul, Türkiye

About Company

Şatıroğlu İnşaat Mühendislik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içi ve yurt dışında müteahhit veya alt müteahhit olarak resmi ve özel kişi ve kuruluşlara ait her çeşit inşaat onarım montaj ve tarihi eser restorasyonu ihalelerine girmek taahhütlerde bulunmak ortaklıklar kurmak veya bunlara katılmak her nevi inşaat müteahhitliği, proje, dizayn, mühendislik müşavirliğini yapmak, Belediyeler sınırları içinde veya dışında, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlarına uygun olarak her türlü inşaat ve kat karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak Üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa ve araziler almak, aldığı o yerleri satmak, bu konuda aracılık yapmak, gerekli kanuni şartları yerine getirerek araziler, arsalar ve binalar kiralamak ve tahsisini yapmak, Maksat ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, almak, satmak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, satış mağazası kurmak, şirket leh ve aleyhine irtifak ve intifa hakları tesis etmek, her türlü menkul ve gayri menkulün satış vaadi sözleşmesi yapmak, şirket menkullerini başkası adına rehin etmek, şireket gayri menkulleri üzerinde başkaları lehine ipotek tesis etmek veya ettirmek, başkalarına ait menkulleri rehin alma, başkalarına ait gayri menkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya üzerinde her türlü ayni haklar tesis etmek, yapılan ipotekleri fek etmek, ve 16. 10. 2007 tarihinde tescil edilen anasözleşmede yazılı diğer işler. . . . .
İstanbul Ticaret Odası'na 642125 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Ekim 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info: