Sena İnşaat Dekorasyon

Contact info

PHONE:

0212 238 4344

ADDRESS:

GO

Yeni Yol Sok. No: 1 Hacı Ahmet Mh. Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

About Company

Sena İnşaat Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Resmi, özel şahıs ve kurumların her türlü inşaat işlerini kat karşılığı emanet usulü ve diğer ihale usulleri ile üstlenmek ve inşaatlarını yapmak, Amaçlarını gerçekleştirmek gayesi ile gayrimenkulleri ve hakların tapuda şirket adına ferağ muamelesinin yapılmasını talep edebilir ve gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak hakları kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurabilir koydurabilir gerek kendi mevcut borç ve taahhütleri veya alacağı krediler için bunları ipotek veya terhin edebilir ipoteği fek ettirebi lir hertürlü tapu kayıt ve şerhlerini terkin ettirebilir hasılı gayrimenkul ve haklarla ilgili alım satım trampa takas ipotek farz parselasyon izalei şuyuu tevhid yol terki yol ihdası cins ve kayıt tashihi şerhler gibi tapuda noterden sair resmi kuruluşulardan yapılabilir yaptırabilir bunları gerektiğinde bozabilir iptal ve terkin edebilir ettirebilir. Her türlü ev ve büro dekorasyonu, dikey perde ve jaluzi imali, alım satımı, ithali, ihracını ve pazarlamasını yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 335196 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Eylül 1995 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: iç dekorasyon malzemesi firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.sena.com.tr