Silivri Park Otel

Contact info

PHONE:

0212 727 2800

ADDRESS:

GO

Silivri, Şişmanoğlu Sk, Pirimehmetpaşa, İstanbul, Türkiye

About Company

Turistik oteller, moteller, kampingler, tatil köyleri, lokanta, kafetarya, gazino ve eğlence yerleri, plaj, yüzme havuzu çocuk parkı, sportif tesisler işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi. Her türlü menkul ve gayri menkul malları iktisap edebilir satın alabilir satabilir adi kira veya finansal kiralama yoluyla kiralayabilir kiraya verebilir her surette tasarrufa edebilir maliki olduğu veya kiraladığı gayri menkuller üzerinde her türlü bina tesis depo ve benzerlerini bizzat inşa edebilir veya üçüncü şahıslara ettirebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak ipotek ve diğer sınırlı ayni hakları tesis edebilir bunları kaldırabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir bu amaçla söz konusu mallar üzernde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir ipotekleri fekkedebilir. Şirketin alacak ve borçlarını temin için her cins şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir ipotek ve rehin alabilir bunları devir ve temlik edebilir mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir ve 20. 7. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler,

Lists with the business: otel

Other info:

Links:

www.silivriparkhotel.com

Similar Places: