Silkar Turizm Yatırım ve İşletmeleri

Contact info

PHONE:

0212 253 6200

FAX:

0212 237 9443

ADDRESS:

GO

Topkapı Maltepe Cad. Orta Mah. Silkar Plaza No:6 Kat: 9 Bayrampaşa, Zeytinburnu, İstanbul

About Company

Silkar Turizm Yatırım ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Oteller, tatil köyleri, golf tesisleri, havuzlar, spor tesisleri, kongre ve sergi merkezleri lokantalar eğlence yerleri ve diğer her türlü turistik tesislerin satın alınması kurulması teçhizi işletilmesi işlettirilmesi satılması kiraya verilmesi kiralanması. Her türlü menkuller gayrimenkuller hisseler her türlü kıymetli evrak tahsis hakları üst hakları her türül sınırlı ayni haklar markalar endüstriyel tasarımlar fikri ve sınai haklar ruhsatlar lisanslar ve diğer her türlü maddi ve gayrimaddi hakları satın alabilir, diğer şekillerde edinebilir, satabilir kiralayabilir kiraya verebilir lisans sözleşmeleriyle devredebilir kullandırabilir rehnedebilir taşıtları diğer menkul malları ve sahip olduğu her türlü hakları üzerindoe kendisi için veya üçüncü kişiler lehine ticari işletme rehni tesis edebilir bu hakları diğer şekillerde rehnedebilir deniz hava taşıtlarını gayrimenkullerini üst haklarını gayrimenkullerini kendisi için veya üçüncü kişiler lehine ipotek edebilir satabilir bunların üzerinde irtifak ve diğer her türlü ayni hakları ile ilgili bilcümle sınai ticari veya mali menkul ve tesis edebilir, yukarıda belirtilen her türül haklar menkuller ve gayrimenkuller üzerinde en geniş şekilde her türlü hukuki tasarufta bulunabilir gayrimenkullerini satabilir, Her türlü gayrimenkulleri üst hakkını irtifak hakkını Medeni Kanunda gayrimenkul olarak tanımlanan diğer hakları satın alabilir diğer şekilde edinebilir, sahip olduğu gayrimenkullerine üst haklarına irtifak haklarına Medeni Kanunda gayrimenkul olarak tanımlanan diğer haklarına ilişkin olarak cins tashihi ifraz tevhid terk parselasyon kat mülkiyeti tesisi gibi her türlü işlemleri yapabilir mevzuatta belirtilen her türlü hukuki işleme konu edebilir gayrimenkulleri üst hakkını irtifak hakkını Medeni Kanunda gayrimenkul olarak tanımlanan diğer hakları satabilir devredebilir, Alacaklarını teminat altına almak üzere üçüncü kişilerin menkulleri gayrimenkulleri hisseleri hisse senetleri her türlü kıymetli evrakı tahsis hakları üst hakları her türlü sınırlı ayni hakları markaları endüstriyel tasarımları fikri ve sınai hakları ruhsatları lisansları ve diğer her türlü maddi ve gayrimaddi haklarını rehnalabilir, üçüncü kişilerin gayrimenkullleri, üst hakları, tapu siciline kayıtlı diğer hakları üzerinde ipotek alabilir her türlü diğer sınırlı ayni hakları edinebilir rehin ve ipotekleri fek edebilir devredebilir sınırlı ayni hakları devredebilir bunlardan feragat edebilir ve şirketin
İstanbul Ticaret Odası'na 182669 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Ekim 1981 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: