Simge Tekstil Sanayi

Contact info

PHONE:

0212 575 6166

ADDRESS:

GO

Fatih Mah. 1. Cadde No:6 Esenler, İstanbul

About Company

Simge Tekstil Sanayi Limited Şirketi

Pamuklu, her türlü sentetik, yün, ipekli tekstil ürünleri alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Pamuklu, her türlü sentetik, yün, ipekli çorap alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu demirbaş makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak inşaa etmek gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak Şirket sahibi olduğu gayrimenkul ve gayrimenkul mallardan olan arsa ve binaların imar ve iskan alabilmek için belediye ve diğer resmi kurumların talep etmiş olduğu bedelsiz veya bedelli yol ve yeşil alan terkinlerini ve buna benzer diğer feragat işlerini yapabilir. İl ve ilçe imar müdürlüklerinde gerekli feragatlerde bulunabilir. Gayrimenkullerin ifrazını yapap satabilir. Tapu ve kadastro müdürlüklerinde adına kayıtlı gayrimenkullerini cins değişikliği yapabilir, yaptırabilir ve bu gayrimenkullerin iskan harçlarını ödeyip iskanını alabilir. Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve 24. 6. 1993-9. 5. 2003 tarihlerinde tescil edilen tadil mukavelelerinde yazılı olan diğer işler
İstanbul Ticaret Odası'na 239401 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Kasım 1987 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: