Tatlısu Mühendislik ve İnşaat

Contact info

PHONE:

0212 542 7856

FAX:

0212 542 8865

ADDRESS:

GO

Zuhuratbaba Mah. Rüzgarlıbahçe Sok. Aycıl Apt. No:4 Daire: 8 Bakırköy, İstanbul

About Company

Tatlısu Mühendislik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içi ve yurt dışında her türlü konut yol köprü baraj liman hava limanı turistik tesis ve oteller spor tesisleri eğitim tesisleri sanayi siteleri fabrika, mandra sera, yüzme havuzları toplu konut siteleri vb. komple tesisler yapmak kat karşılığı bina ve konut yapmak resmi ve özel müeseseseler nezdinde ihalelere girmek taahhütlerde bulunmak İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek Şirketin her türlü menkul ve gayrimenkuller almak satmak ve kiralamak kiraya vermek bina ve tesisler inşaa etmek şirket lehine ipotek almak şirketin maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde 3. şahıslar lehine ipotek tesis etmek şirkete sağlanacak bilumum krediler ile şirketçe yurt içindeki taahhütlerinin teminatı olarak ortaklar kurul kararı ile ipotek tesis etmek ve ettirmek menkul mallarını teminat olarak göstermek teminat mektubu almak vermek işleri ile iştigalden ibarettir ve 3. 8. 1995 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 186383 sicil no ile kayıtlı firma, 05 Mayıs 1982 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: