Tepaş Tekstil ve Plastik

Contact info

PHONE:

0212 520 9758

ADDRESS:

GO

Eksimco Gıda ve Sanayi Ürünleri Ticaret Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi Eksimco Ticaret Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi Tasfiye Halinde Tepaş Tekstil ve Gıda Endüstrisi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Tepaş Tekstil ve Gıda Endüstrisi Pazarlama

About Company

Tepaş Tekstil ve Plastik San. Tic. Anonim Şirketi

Pamuklu, yünlü, ipekli, suni, sentetik ve bunların karışımından mamul iplik, tekstil, konfeksiyon ve benzeri ürünlerin kısmen veya tamamen kendi veya yabancı markalar altında imalatını yapmak ve fason olarak yaptırmak, ürünlerin ve bunların imalatında kullanılan ham ve yardımcı madde, makine, teçhizat ve yedek aksamın dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak ve 3. 5. 2001 tarihinde tescil edilen tadil muakvelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 179265 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Nisan 1981 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: