Turintaş Turizm İnşaat İhracat İthalat ve Ticaret

Contact info

ADDRESS:

GO

Rıhtım Cad. Kasımağa Sok. Demirhan No: 7/4 Kadıköy, İstanbul

About Company

Turintaş Turizm İnşaat İhracat İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi

Turizm alanında tesisleri işletmek yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan turistlere ticari amaçla hizmet etmek turizm organizasyon ve seyahat acenteleri kurmak enformasyon ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek sigorta acenteleri açmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul emlak satın almak ve satmak, komisyonculuk hizmetlerinde bulunmak, devir, ferah, intifa, irtifak sükna hakları ile ilgili medeni kanunlar hükümleri gereğince gayrimenkullerini satmak veya kiraya vermek, kiralamak ayni veya ihtira hak ve beraatlerini telif hakları, ticaret ünvanları, gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, bunlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarrufta bulunmak. Konusu ile ilgili ipotek veya teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek hak ve alacakların tahsili veya terkini için ayni, şahsi her çeşit teminat alabilmek. Şirket amacı ile ilgili olarak, sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin üçüncü şahıslar kurum ve kuruluşlar lehine ipotek ve rehin verebilir. Bunların kiraya verilmelerini, ipotek verilmelerini maddi ve manevi hak ve menfaatlerini üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlara kullandırabilir. Ayrıca faaliyet konusuna giren Turizm Seyahat Acentası kurmak, yurt içi ve dışı turlar düzenlemek, katkıda bulunmak, tur operatörlüğü uçak şirketi, charter taşımacılığı gibi işlemler yapmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak yurtiçinde veya dışarıda bulunan şirketlere ortak olmak arsa ve arazilerini bir başka arsa veya arsalarla tevhit ve ifraz ettirmek. Şirket amacı doğrultusunda, şirket ortaklarının veya üçüncü şahısların ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkullerini satın alabilir. Ayrıca, arsa paylı, kat irtifaklı, hisseli daire veya arazilerini dilediği bedelle ve şartla satın alabilir ve bunları üçüncü şahıslar lehine ipotek ve rehin verebilir. ve 11. 6. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 714880 sicil no ile kayıtlı firma, 11 Kasım 2009 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: