Türker Uluslararası Nakliyat A.Ş. - Türker Grup

Contact info

PHONE:

0216 564 1564

FAX:

0216 564 1790

ADDRESS:

GO

Büyükbakkalköy Mh. Samandıra Yolu Sokak, No: 24, Pk: 34858, Büyükbakkalköy, Maltepe, İstanbul

About Company

Türker Uluslararası Nakliyat İthalat İhracat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi

Her türlü yurt içi ve yurt dışı taşıma işlerini (ilgili resmi kurumlardan izin almak şartı ile)yapmak. . . Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili iş ve işlemler için gayrimenkuller alabilir, satabilir, 3. şahıslara kiralayabilir, 3. şahıslardan kiralayabilir, üzerlerinde kat mülkiyeti, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti her nevi geçit irtifakı ve sair bil cümle irtifak hakları, üst hakkı, intifa hakkı, sükuna hakkı, vefa hakkı, iştira hakkı, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış ve sair bilcümle ayni hakları tesis fek ve tadil edebilir; birbirleri ile ya da başkaca gayrimenkuller ile tevhid veya ifraz edebilir, sahibi bulunduğu bilcümle menkul ve gayri menkuller üzerinde kendi veya 3. şahısların borçları için ya da kendi veya 3. şahısların borçlarını teminatı olarak 3. şahıslar lehine dilediği bedel ve şartlarda, dilediği derecede ve sırada dilediği gibi ipotek, ipotekli borç senedi menkul ve gayri menkul rehini tesis edebilir, tesis edilmiş olanları fek ve tadil edebilir; aynı şekilde 3. şahıslardan olan alacakları için veya 3. şahıslar nezdindeki doğmuş veya doğacak alacaklarının teminatı olarak, dilediği kişilerden dilediği şekil ve şartlarda dilediği derece ve sırada, dilediği bedeller ile ipotekler alabilir, alınmış ipotekleri fek ve tadil edebilir, sahibi bulunduğu bilcümle menkul ve gayrimenkuller üzerinde (bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ve bu sayılanlara benzemek zorunda bulunmaksızın)işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatın olanak tanıdığı bilcümle ayni hakları (işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü hukuki prosedürü ikmak etmek şartı ile) tesis, fek ve tadil edebilir, sahibi bulunduğu bilcümle menkul ve gayrimenkuller üzerinde 3. şahıslar lehine veya 3. şahısların sahibi bulunduğu bilcümle menkul ve gayrimenkuller üzerinde kendi lehine dilediği bedel ve şartlarda kira, uzun süreli kiralama, satış vaadi ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ve bu sayılanlara benzemek zorunda bulunmaksızın)sair bilcümle şahsi hakları(işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü hukuki prosedürü ikmak etmek şartı ile)tesis, fek ve tadil edebilir, ilgili sicillerine şerh, şerh edilmiş olanları da fek ve tadil ettirebilir. ve 27. 9. 2005 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 235435 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Eylül 1987 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: şirket lojistik müdürlük firma taşımacılık şirket firma ito üyesi

Other info: