Ubd Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Contact info

PHONE:

0212 446 4000

ADDRESS:

GO

Mahmutbey İnönü Cad. No: 113 Mahmutbey Mh. Bağcılar, İstanbul, Türkiye

About Company

Ubd Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Şirket 3568 sayılı serbest muühasebeciliker serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan mevzuata göre gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak geliştirmek. Şirketin sahip olduğu bu nevi hakları kiralamak veya üzerinde rehin ve ipotek ve intifa hakkı tanımak ve hakları geri almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül müessese ve bankalardan uzun ve orta ve kısa vadeli kredi alma anlaşmaları yapmak kredi almak şirket alacaklarını tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği menkul rehni almak ve fekketmek ve şirket konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği menkul rehni vermek. Amacına ulaşmak için lüzumlu menkul mal ve gayrimenkulle ri satın almak inşaa tamir ve tadil etmek bunları satmak trampa veya takas etmek devir veya ipotek etmek kiralamak ve kiraya vermek de dahil olmak üzere menkul mal ve gayrimenkul ler ile ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek tesis etmek şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul ve fek etmek sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak göstermek 3. şahıslara ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek koydurabilir tesis edilmiş ipotekleri fekkedebilir satın alınan veya kiralanan yerleri nin kira akidlerinin ve her türlü ayni hakkın tapu sicilinde tescilini talep etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 644873 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Kasım 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: mali müşavir firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: