Varan Kargo

Contact info

PHONE:

0212 551 5000

ADDRESS:

GO

Merkez Mah. Çınar Cad. No: 26, Bahçelievler, İstanbul

About Company

Varan Turizm Seyahat Anonim Şirketi

Seyahat acentası açmak ve çalıştırmak, yurt içinde ve yurt dışında turistik tur organizasyonu yapmak, yurt içinde şehirler arasında ve ülkemizle diğer ülkeler arasında karayolu ile eşya ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak. Şirketi finansmanı için yurt içinden ve yurt dışından krediler alabilir, şirkete ait gayrimenkulleri ipotek edebilir her türlü tahvil çıkartabilir. Amacına uygun olarak her çeşit menkul ve gayrimenkul satın alabilir, bunları başkalarına devir ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, intifa, irtifak sükna işlemleri yapabilir. Başkalarına ait gayrimenkul ve menkulleri kiralayabilir. Bu akitleri tapu siciline tescil veya şerh ettirebilir. Medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklar ile her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. İpotek veya teminatsız ödünç alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili veya terkini için ayni ve şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlar ile ilgili olarak tapuda ipotek terkini ve tescili taleplerinde bulunabilir. Kendi nam ve hesabına markalar tescil ettirebilir. Devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiraya verebilir ve 06. 01. 2005 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 187191 sicil no ile kayıtlı firma, 20 Nisan 1982 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: turizm varan kargo firma kargo turizm bahçelievler firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.varan.com.tr