Yaper İnşaat

Contact info

PHONE:

0212 508 2421

CELL PHONE:

0532 542 6234

ADDRESS:

GO

Gençosman Mah. Çinçin Dere Cad. Kaynak Sok. No: 3/1 Güngören, İstanbul

About Company

Yaper İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü inşaat yapımı taahhüdü alımı satımı pazarlamasını ve emlak alım satımı her türlü mühendislik ve her türlü inşaat işçiliği yapar inşaat ile alakalı her türlü madde ve malzeme alım, satım, imalatı, dağıtım ve pazarlamasını yapar. . . Kat karşılığı veya arsa satı alarak konut ve işyeri inşa etmek, bu konuyla ilgili ihalelere girmek teklif ve taahhütte bulunmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayri menkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid kat irtifakı taksim parselasyon satış devir ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkullerle ilgili bedelsiz yola terk ve hibe işlemini bütün resmi kurumlar nezdinde gerçekleştirebilir veya başkasına yaptırabilir. Şirket gerçek veya 3. kişilerin borçların için dilediği miktar şekil tür ve şartlarda her türlü kefalet aval ve garanti verebilir bunun için imzalanması gereken bilcümle sözleşme kambiyo senedi vb. belgeleri imzalayabilir. Şirket sahibi bulunduğu ve bulunacağı bilcümle taşınır yada taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel 3. kişilerin borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir 3. kişi lehine ipotek rehin tesis edebilir verebilir ve 30. 3. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 247679 sicil no ile kayıtlı firma, 19 Ağustos 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat firma ito üyesi

Other info: