Yapı Yatırım Ve Gayrimenkul

Contact info

PHONE:

0216 366 3790

ADDRESS:

GO

Bağdat Cad. No: 100 Üstün İpek Apt. Daire: 9 Küçükyalı Mh. Maltepe, İstanbul, Türkiye

About Company

Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında genel, karma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese, teşebbüs ve kuruluşların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hitmetlerine, inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj, taahhüt işleri ile proje, teknik müşavirlik, yapı denetimi mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale pazarlıklarına katılmak ve bu işleri tek başına veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle iş ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde yapmak. Kendi yaptığı ve yaptırdığı bilumum inşaatları komple veya ayrı ayrı bölümler halinde satmak veya kiraya vermek, başkalarına ait gayrimenkulleri kiralamak, kiraya vermek, emlak komisyonculuğu ve danışmanlığı, Şirket yurt içinde ve yurtdışında olmak üzere şirketi amaç ve konusuna uyan gayrimenkulleri alır, satar, alım satımına aracılık eder, bu gayrimenkuller üzerinde ipotek alır ve ipotek verir, gayrimenkullerle ilgili veya şirketin diğer amaç ve konuları ile ilgili gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir şirket adına veya üçüncü şahıslara açılmış açılacak kullanılmış kullanılacak gerekli kredi sözleşmesi ile sair sözleşme ve kambiyo senetlerini asıl borçlu keşideci avalist müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir bunlarla ilgili ipotek alır/verir veya ipoteği kaldırır, şirket ayrıca sahibi bulunduğu ve bulunacağı bilcümle taşınır yada taşınmaz mallarını gemi ve sair deniz taşıtlarını veya uçak ve diğer hava taşıtlarını kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de her hangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişinin( Gerçek kişi, özel resmi kişi, kurum kuruluş ve sair )borçları için her hangi bir banka lehine, gerçek veya tüzel her hangi bir üçüncü kişilere ipotek rehin verebilir, ipotek alabilir bunları kaldırabilir, rehin tesis edebilir yine şirket ayrıca gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar şekil, tür ve şartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözleşme kambiyo senedi taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirirken Türk Ticaret Kanunun 334. maddesi ve 335. maddesinde yazılı hükümler gereği şeklinde uygulanır. ve 19. 6. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 451182 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Aralık 2000 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info: