Yıldız Sigorta Aracılık Hizmetleri - Axa Sirkeci Acentesi

Contact info

PHONE:

0212 520 3687

ADDRESS:

GO

Ankara Cad. No: 86-87 Kastel İş Merkezi Kat: 3 Hocapaşa Mh. Sirkeci Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Yıldız Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Sigorta aracılık hizmetleri kapsamında münhasıran her türlü sigorta acenteliği yapar Şirket faaliyet konusu ile ilgili işlerinde kullanılmak üzere gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak gayrimenkuller üzerinde irtifa intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek gayrimenkul alım satım işlemlerinin yapılması kiraya verilmesi işletmesinin yapılması ve bu işlerle ilgili ipotek alınması ve ipotek verilmesi ve şirketin anasözleşmesi ile 12. 12. 2007 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 467075 sicil no ile kayıtlı firma, 12 Aralık 2001 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: axa sigorta acente sigorta acentesi firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: