Yılmaz İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.

Contact info

PHONE:

0212 584 4208

ADDRESS:

GO

Mahmutbey Cad. No: 323 Kat: 1 Bahçelievler Mh. Bahçelievler, İstanbul, Türkiye

About Company

Yılmaz İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her türlü inşaat, onarım ve taahhüt işleri. İhale ile resmi makamlardan sosyal ve toplu konut yapımı, mesken, işyeri, sosyal konut ve turistik tesisler yapımı ve satımı. Her türlü inşaat ihalelerine iştirak etmek ve taahhütte bulunmak. Konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon ve taahhüt, mümessillik ve mutemetlik işleri yapmak. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için ipotek vermek ipotek almak rehin vermek rehin almak rehin ve ipotekleri fek ve tavil etmek. Şirket gayesine ulaşabilmesi için gereken gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ vermek, kiraya vermek, kiraya almak, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve irtifa tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etme, fabrika ve idare binaları inşa etmek. Sinema işletmeciliği, video işletmeciliği, reklamcılık fotoğrafçılık, kasetçilik, film çekimi, film yapımında kullanılan ilk yarı mamul mamul maddelerinin imal, ithal, ihraç dahili ticaret ve pazarlanması ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 214885 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Mayıs 1985 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: